تحقیق در مورد بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص

تحقیق در مورد بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص
بررسي, بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص, تحقیق در مورد بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص, دانلود تحقیق در مورد بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص, مكان‏ي

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد بررسي مكان‏يابي ديوار برشي در پلان بر پايه تحليل‏هاي ارتجايي 14 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 17 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏بررسي ‏مكان‏‏‏يابي‏ ديوار برشي ‏در پلان بر پايه تحليل‏‏‏هاي‏ ارتجايي‏ استاتيكي و ديناميكي‏چک‏يده ‏يكي از عوامل موثر در بهبود رفتار سازه‏ها ‏طرز ‏قرارگيري سيستم مقاوم جانبي در مكانهاي مناسب مي‏‏‏باشد. اين امر به نحو موثري در پايداري و اندركنش قاب خمشي و سيستم باربر ‏جان‏بي ‏كه عموما مهاربندي‏‏‏ها‏ و ديوار‏هاي‏ برشي ‏ه‏ست‏ند‏ تاثيرگذار مي‏باشد.‏ بمنظور تعيين محل مناسب ديوارهاي برشي ‏در اين مقاله يك ساختمان 23 طبقه با و بدون ديوار برشي تحت آناليز استاتيكي معادل، ديناميكي طيفي و ديناميكي تاريخچه زماني قرار گرفته است. سپس ‏با جابجايي ديوار برشي در پلان‏،‏ برش جذب شده در هر طبقه، تغيير مكانها، دورانها و ديگر پارامترهاي مهم سازه‏اي نسبت به يكديگر‏ ‏تحت تحليلهاي ‏مختلف ‏استاتيكي معادل و ديناميكي سنجيده شد‏ه است‏.‏ با بررسي نتايج بيان شده مناسب‏‏‏ترين مكان براي ديوار برشي روي پلان ساختمان تعيين شده و ‏در انتها نتا‏ي‏ج حاصل از دو آنال‏يز‏ د‏يناميكي ‏ط‏ي‏فی و استات‏ي‏کی معادل ‏نيز ‏با ‏ي‏کد‏ي‏گر مقا‏ي‏سه ‏گرديده‏‏‏اند‏.‏واژه‏هاي كليدي‏ ديوار برشي‏،‏ ‏مكان يابي،‏تحليل استاتيكي،‏ ‏تحل‏ي‏ل د‏ي‏نام‏ي‏کی‏ طيفي،‏ تحل‏ي‏ل د‏ي‏نام‏ي‏کی‏ تاريخچه زماني‏،‏3‏مقدمه‏يکی از عوامل موثر در رفتار لرزه‏‏‏ای سيستمهای ساختمانی، علاوه بر نوع سيستم مقاوم جانبی، طرز قرارگيري آن در پلان ساختمان می‏‏‏باشد. اين امر به نحو موثری در رفتار سيستم و نحوه توزيع نيروهای جانبی در بين اجزای سازه‏‏‏ای موثر می‏‏‏باشد. در اين ‏م‏ق‏اله‏ سعي شده است با جابجايي ديوار برشی در ‏هر ‏يک ‏از ‏سازه‏‏‏ها‏ بعضی از مهمترين پارامترها مورد بررسی قرار گيرند. همچنين بخاطر اينکه نتايج برداشت شده تنها ناشی از يک تحليل خاص نبوده و بتوان به نتايج قابل استنادتری دست يافت سازه‏‏‏های مورد بررسی تحت آناليزهای استاتيکی معادل، ديناميکی طيفی و زماني قرار گرفت‏ه است‏.‏ جهت بررسي تاثير محل ديوار برشي‏ در رفتار سازه‏،‏ دو سازه 23 طبقه كه يكي داراي پلان منظم و ديگري داراي پلان ‏با شکستگی ‏مي‏باشد در نظر گرفته شده است. سازه‏هاي مورد نظر تحت سه نوع آناليز‏ د‏ي‏نام‏ي‏کی‏ تاريخچه زماني،‏ د‏ي‏نام‏ي‏کی‏ طيف‏ی‏ و استاتيكي معادل قرار گرفته و نتايج‏ حاصل از آنال‏ي‏زهای د‏ي‏نام‏ي‏کی‏ بر اساس روش CQC‏ ]‏1[‏ ‏ب‏راي 69 مد سازه‏‏‏هاي‏ 23 طبقه مورد نظر با يكديگر تركيب شده‏اند.‏ ‏آ‏ن‏اليز ‏د‏ي‏نام‏ي‏کی ‏طيف‏ی‏ ‏(Response-Spectrum‏)‏ بر اساس طيف‏ طرح استاندارد معرفي شده در آيين نامه‏2‏800 ‏و ‏آناليز‏ ‏ديناميكي تاريخچه زماني‏ ‏(Time-History‏)‏ تحت زلزله ال‏سنترو‏، بوسيله نرم افزار ETABS‏ ‏انجام گرفت‏ه است ]‏2[‏. سپس برش پايه در آناليزهاي ديناميكي، برحسب برش بدست آمده از آناليز استاتيكي معادل مطابق‏ ضوابط‏ آيين نامه 2800 همپايه گرديد‏ه است ]‏3[‏. بعنوان مثال براي سازه خمشي بدون ديوار برشي كه ‏با‏ 25% نيروي جانبي مورد‏ نظر‏ تحت‏ ‏تجزيه و تحليل قرار گرفت‏ه،‏ ضريب برش پايه براي تحليل طيفي بعد از دو سيكل برابر 637/0 بدست ‏مي‏‏‏آ‏ي‏د.‏براي طراحي سازه مورد نظر بار مرده و زنده وارد بر سازه به ترتيب 1000و300 كيلوگرم بر سانتي متر مربع انتخاب شد. همچنين مقاومت فشاري بتن و فولاد به ترتيب 280 و 4000 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع فرض گرديد. سپس
 

 • تحقیق در مورد داده های کامپیوتری 20 ص

  تحقیق در مورد داده های کامپیوتری 20 ص 20, تحقیق, تحقیق در مورد داده های کامپیوتری 20 ص, داده, داده های کامپیوتری 20 ص, دانلود تحقیق در مورد داده های کامپیوتری 20 ص, ص, کامپیوتری, مورد, های رفتن به سایت…

 • تحقیق در مورد تلفن اينترنتي 70 ص

  تحقیق در مورد تلفن اينترنتي 70 ص 70, اينترنتي, تحقیق, تحقیق در مورد تلفن اينترنتي 70 ص, تلفن, تلفن اينترنتي 70 ص, دانلود تحقیق در مورد تلفن اينترنتي 70 ص, ص, مورد رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تلفن…

 • تحقیق در مورد نرم افزار ریاضی و آمار ( اکسل) 34 ص

  تحقیق در مورد نرم افزار ریاضی و آمار ( اکسل) 34 ص (, 34, آمار, افزار, اکسل, تحقیق, تحقیق در مورد نرم افزار ریاضی و آمار ( اکسل) 34 ص, دانلود تحقیق در مورد نرم افزار ریاضی و آمار (…

 • پاورپوینت در مورد نظام حقوقي ايران

  پاورپوینت در مورد نظام حقوقي ايران ايران, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد نظام حقوقي ايران, حقوقي, دانلود پاورپوینت در مورد نظام حقوقي ايران, مورد, نظام, نظام حقوقي ايران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد نظام حقوقي ايران لینک دانلود و…

 • هفت خوان رستم 13 ص

  هفت خوان رستم 13 ص 13, خوان, دانلود هفت خوان رستم 13 ص, رستم, ص, هفت, هفت خوان رستم 13 ص رفتن به سایت اصلی هفت خوان رستم 13 ص لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : …