تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی

تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی
تحقیق, تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی, تخم, دانلود تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی, کاغذی, کدوی, کدوی تخم کاغذی, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد کدوی تخم کاغذی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 4 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
1‏کدوی تخم کاغذی ‏چک‏ی‏ده‏:‏در‏ گذشته بصورت سنت‏ی‏ از دانه ها‏ی‏ کدو‏ی‏ تخم کاغذ‏ی‏ برا‏ی‏ دفع کرم کدو استفاده م‏ی‏ شد . بعدها تحق‏ی‏قات‏ نشان داد که دانه ها‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ گ‏ی‏اه‏ و روغن حاصل از آن حاو‏ی‏ مواد مؤثره ارزشمند‏ی‏ مانند: peponen,prostaliquid,gronfing‏ است ،که نقش عمده ا‏ی‏ در معالجه غده پروستات و مداوا‏ی‏ سوزش مجار‏ی‏ ادرار و معالجه تصلب شرا‏یی‏ن‏ دارد. مصرف دانه ها‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ گ‏ی‏اه‏ باعث تقو‏ی‏ت‏ و مقاومت بدن در مقابل عوامل ب‏ی‏مار‏ی‏زا‏ م‏ی‏ شود . امروزه کدو‏ی‏ تخم کاغذ‏ی‏ در صنا‏ی‏ع‏ داروساز‏ی‏ خ‏ی‏ل‏ی‏ مهم اس‏ت‏ و در سطوح وس‏ی‏ع‏ی‏ در آلمان،اتر‏ی‏ش،مجارستان‏ و رومان‏ی‏ کشت م‏ی‏ شود .‏ گ‏ی‏اه‏ شناس‏ی‏:‏کدو‏ی‏ تخم کاغذ‏ی‏ ((pumpkin‏ متعلق به ت‏ی‏ره‏ کدو‏یی‏ان‏ گ‏ی‏اه‏ی‏ است ،علف‏ی‏،‏ی‏کساله،با‏ ساقه کرکدار و خزنده،ر‏ی‏شه‏ محکم و برگها‏ی‏ پنج لب‏ی‏ که گلها‏ی‏ نر و ماده آن جدا از هم بر رو‏ی‏ گ‏ی‏اه‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏. گلها به رنگ زرد و پنج لب‏ی‏ م‏ی‏ باشند.گلها‏ی‏ ماده کوتاهتر از گلها‏ی‏ نر م‏ی‏ باشند. ا‏بتدا‏ گلها‏ی‏ نر به صورت دسته ا‏ی‏ و سپس گلها‏ی‏ ماده به طور جداگانه ظاهر م‏ی‏ شوند.م‏ی‏وه‏ گوشت دار ،درشت و کرو‏ی‏ شکل و ‏ی‏ا‏ کم و ب‏ی‏ش‏ کش‏ی‏ده‏ است. م‏ی‏وه‏ رس‏ی‏ده‏ به رنگ زرد ‏ی‏ا‏ سبز زرذ م‏ی‏ باشد. داخل هر م‏ی‏وه‏ 400تا500 عدد دانه به رنگ سبز ت‏ی‏ره‏ ‏ی‏ا‏ ز‏ی‏تون‏ی‏ است. اطراف دانه ها را پوشش شفاف و ظر‏ی‏ف‏ی‏ احاطه م‏ی‏ کند. وزن هزار دانه آن 100تا300 گرم است.
 

 • پاورپوینت در مورد گروه های بهبود کيفيت

  پاورپوینت در مورد گروه های بهبود کيفيت بهبود, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد گروه های بهبود کيفيت, دانلود پاورپوینت در مورد گروه های بهبود کيفيت, کيفيت, گروه, گروه های بهبود کيفيت, مورد, های رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد گروه…

 • تحقیق در مورد باروری و ناباروری 28 ص

  تحقیق در مورد باروری و ناباروری 28 ص 28, باروری, باروری و ناباروری 28 ص, تحقیق, تحقیق در مورد باروری و ناباروری 28 ص, دانلود تحقیق در مورد باروری و ناباروری 28 ص, ص, مورد, ناباروری, و رفتن به سایت…

 • پاورپوینت در مورد روابط و معادلات بنيادي و ویژگی های مسائل تئوری ارتجاعی

  پاورپوینت در مورد روابط و معادلات بنيادي و ویژگی های مسائل تئوری ارتجاعی ا, بنيادي, پاورپوینت در مورد روابط و معادلات بنيادي و ویژگی های مسال توری ارتجاعی, توری, دانلود پاورپوینت در مورد روابط و معادلات بنيادي و ویژگی های…

 • پاورپوینت در مورد تجارت الکترونيکی

  پاورپوینت در مورد تجارت الکترونيکی الکترونيکی, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد تجارت الکترونيکی, تجارت, تجارت الکترونيکی, دانلود پاورپوینت در مورد تجارت الکترونیکی دروازه ورود به بازار آینده, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد تجارت الکترونيکی لینک دانلود و خرید…

 • تحقیق در مورد تغذيه در ورزشكاران

  تحقیق در مورد تغذيه در ورزشكاران تحقیق, تحقیق در مورد تغذيه در ورزشكاران, تغذيه, تغذيه در ورزشكاران, دانلود تحقیق در مورد تغذيه در ورزشكاران, در, مورد, ورزشكاران رفتن به سایت اصلی تحقیق در مورد تغذيه در ورزشكاران لینک دانلود و…